Riešenia ložiskových uložení

Riešenia ložiskových uložení

Predaj ložísk Koyo je v Európe technicky podporovaný z technických centier v Hamburgu a Holandsku.

Na Slovensku je technické poradenstvo naviac zabezpečované firmou Technická diagnostika, spol. s r.o., Prešov. Sme tak schopní ponúknuť aj silné technické zázemie pre našich zákazníkov v oblasti sledovania stavu ložiskových uložení, ich výpočtov a komplexných riešení ložiskových uzlov. Základným cieľom poskytovaných činností je zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti strojov.

Komplexné riešenia ložiskových uložení.

V tejto oblasti sme schopní ponúknuť:

  • posudky uložení s valivými ložiskami
  • určenie príčin havárie ložísk
  • konštrukčné riešenia a výpočty ložiskových uzlov
  • komplexné riešenia od návrhu po realizáciu
  • ferrografické rozbory mazív (rozbor oterových častíc)