Automobilový priemysel

Automobilový priemysel

Viac ako 260 miliónov vozidiel rôznych značiek, typov a prevedení brázdi európske cesty. Pomocou nášho know-how a technológie v tejto oblasti môže JTEKT ponúknuť kompletný rad produktov, ktoré podporujú zlepšený výkon vozidla a zvýšenie bezpečnosti a komfortu, zníženie spotreby paliva a emisií CO2.
Automobilový priemysel

Dnešný automobilový priemysel je zameraný na zlepšenie účinnosti motora, zníženie emisií a optimalizovaný prenos hnacieho výkonu. Veľkou výzvou pre výrobcov automobilov je zvyšovanie výkonu pri súčasnom znížení dopadu na životné prostredie. 

Skúsenosti a možnosti

JTEKT je popredným dodávateľom pre prvovýrobu automobilov ako aj náhradnej spotreby . Naše ložiská sú v aplikáciách, ako sú motory, prevodovky, kolesá a mnoho ďalších.

 • Motor
 • Systémy riadenia
 • Hub ložiskové jednotky kolies automobilov
 • Hnacie ústrojenstvo
 • Automatické prevodovky
 • Manuálne prevodovky
 • Autopríslušenstvo

 

Motor

Koyo ponúka výrobky, ktoré optimalizujú hmotnosť, tuhosť, moment zotrvačnosti a znižujú hlučnosť ako aj jedinečné riešenia pre vačkové hriadele a kľukové hriadele , ktoré umožňujú významné zníženie trenia, a to najmä pri nízkych otáčkach a pri studenom štarte, a tým redukujú emisie:

 • Napínacie a vodiace kladky zo špeciálnych materiálov
 • Vysokoteplotné ložiská pre alternátory
 • Keramické ložiská pre turbodúchadlá
 • Delené ihlové ložiská a klietky
 • Utesnené ložiská pre vysokotlaké zaťaženia kľukových hriadeľov
 • Ihlové ložiská

 

Systémy riadenia

JTEKT ponúka ložiská a súčasti, ktoré sú vyvinuté pre stĺpiky riadenia, rovnako ako širokú škálu produktov pre prevody riadenia:

 • radiálne valčekové ložiská a ihlové klietky s nulovou vôľou
 • ihlové klietky s plným počtom teliesok
 • ložiská s kosouhlým stykom
 • axiálne ložiská
 • klietky a sety valčekov pre senzory posilňovačov

 

Hub ložiskové jednotky kolies automobilov

 • 1., 2. a 3. generácie so snímačom ABS
 • s tesneniami s extrémne nízkym trením
 • odľahčené so zachovaním pevnosti a tuhosti

 

Hnacie ústrojenstvo

JTEKT je významným dodávateľom ložísk pre pohony:

 • Kuželíkové ložiskové jednotky
 • Ihlové valčeky a klietky pre vysoké otáčky planétových prevodoviek
 • Axiálne ihlové klietky s nízkym trením
 • Ložiská s predĺžením životnosti – Long life
 • Zapúzdrené ihlové ložiská pre hnacie hriadele
 • Ihlové ložiská

 

Automatické prevodovky

JTEKT vyvinul širokú paletu inovatívnych nosných riešení pre automatické prevodovky, ktoré pomáhajú znižovať trenie, zvyšovať výkon, minimalizovať dobu montáže, a tým znižovať náklady:

 • Axiálne vodiace podložky pre ložiská
 • Ihlové valčeky pre planetové prevody
 • Zapúzdrené ihlové klietky
 • Unifikované axiálne ložiskové príslušenstvo

 

Manuálne prevodovky

JTEKT ponúka širokú škálu spoľahlivých ložísk zvlášť navrhnutých pre manuálne prevodovky. Tieto ložiská umožňujú, aby sa minimalizovali prierezy pri dosiahnutí maximálnej únosnosti:

 • Radiálne ihlové ložiská a klietky (aj delené)
 • Zapúzdrené ihlové klietky
 • Lineárne guličkové vedenia
 • Ihlové ložiská s pevným mazivom
 • Zapúzdrené valčekové klietky
 • Ihlové valčeky

 

Autopríslušenstvo

Pre automobilové príslušenstvo, ako sú klimatizačné kompresory vzduchu, brzdové systémy, štartéry, atď . JTEKT vyvinul celý rad kompaktných, odľahčných inovatívnych produktov pomocou najmodernejšej technológie:

 • Axiálne ihlové ložiská a klietky
 • Perové axiálne podložky
 • Zapuzdrené alternátorové ložiská
 • Ihlové ložiská pre použitie v zťažených podmienkach
 • Zapúzdrené valčekové klietky
 • Vnútorné krúžky
 • Ložiská pre posuvné dvere automobilov

 

Na stiahnutie

Fotogaléria

Automobilový priemysel Automobilový priemysel Automobilový priemysel Automobilový priemysel Automobilový priemysel Automobilový priemysel