Lodiarenský priemysel

Lodiarenský priemysel

JTEKT vyrába škálu výkonných ložísk a príslušenstva pre lodiarenstvo. Naše produkty ponúkajú konkurenčnú výhodu vo vyššom výkone, dlhšej životnosti a schopnosti pracovať v rôznorodých morských podmienkach.
Lodiarenský priemysel

Delené ložiskové domce, vysoké rýchlosti a obmedzené množstvo maziva sú hlavnými konštrukčnými požiadavkami, ktoré JTEKT spĺňa konštrukciou ložísk pre aplikácie hnacieho ústrojenstva. Ako historický dodávateľ tohto priemyslu JTEKT dokazuje, že prísne ekologické požiadavky možno splniť kreatívnymi technickými riešeniami za nízku cenu.

 

Produkty

  • Ihlové a valčekové ložiská pre ťažké aplikácie
  • Ložiská s plným počtom valivých teliesok
  • Zapúzdrené ihlové ložiská
  • Valčeky
  • Klietky
  • Kĺbové oká s delenými vložkami
  • Radiálne ihlové ložiská a klietky pre ojnice (delené oceľové alebo polymerové)
  • Radiálne ihlové ložiská a klietky pre hlavné ložiská (delené oceľové alebo polymerové)

 

Na stiahnutie

Fotogaléria

Lodiarenský priemysel Lodiarenský priemysel