Axiálne guľkové a súdkové ložiská

Axiálne guľkové a súdkové ložiská

Axiáne guľkové ložiská sa delia na “jednosmerné“ a “obojsmerné“ typy. Prvý z nich je schopný prenášať axiálne zaťaženie v jednom smere, zatiaľ čo druhý je schopný prenášať ho v oboch smeroch. Ani jeden typ nie je vhodný pre radiálne zaťaženie alebo vysokorýchlostné aplikácie.
Axiálne guľkové a súdkové ložiská

Ložiská s guľovým príložným krúžkom majú schopnosť naklopenia a čiastočne eliminujú nepresnú montáž.

Axiálne súdkové ložiská

Axiálne súdkové ložiská sú určené pre zachytávanie vysokého axiálneho zaťaženia. Môžu zachytávať tiež radiálne zaťaženie, ak jeho veľkosť nie je väčšia ako 55% z axiálneho zaťaženia. Tieto ložiská nie sú vhodné pre vysokorýchlostné aplikácie. Svojou konštrukciou guľovej obežnej dráhy sú tieto ložiská naklápacie a schopné korigovať nesúososť. Vo väčšine prípadov sa na ich mazanie používa olej.