Valčekové ložiská

Valčekové ložiská

Dostupné ako jednoradové, dvojradové a štvorradové. Existujú v prevedení s axiálnymi prstencami, valcovou alebo kužeľovou dierou, mazacími otvormi a drážkami. Vyznačujú vysokou radiálnou únosnosťou.
Valčekové ložiská

Valčekové ložiská sa vyznačujú vysokou radiálnou únosnosťou a strednou (menšou) axiálnou únosnosťou. Valivé telieska – valčeky majú bombírovaný profil kvôli zníženiu koncentrácie napätia. Spolu s kvalitnou mikrogeometriou povrchu to vedie k nízkemu treniu a umožňuje použitie vo vysokorýchlostných aplikáciách. Valčekové ložiská sú bežne k dispozícii v triedach presnosti RBEC-5 (platí, že čím vyššie je RBEC číslo, tým sú prísnejšie ložiskové tolerancie). Obvykle sú valčekové ložiská mazané olejom, ktorý tiež slúži ako prostriedok na odvod tepla.

Väčšina valčekových ložísk je vyrobená z nízkouhlíkových ocelí. Niektoré aplikácie vyžadujú použitie povrchovo kalenej alebo celokaliteľnej ocele a vysoko-uhlíkových ložiskových ocelí. Vysokouhlíkové ocele nevyžadujú cementovanie a môžu byť povrchovo kalené indukčným ohrevom. Vhodnou kombináciou legúr je možné dosiahnúť húževnaté jadro a tvrdý povrch.

Pri výbere valčekových ložísk je dôležitý vnútorný a vonkajší priemer ložiska. Ložiskový priemysel používa štandardný systém označovania ložísk s metrickým priemerom otvorov. Pre otvory veľkosti 04 a vyššie vynásobte veľkosť otvoru krát 5, a tak určite priemer otvoru v milimetroch (mm). Ďalšie dôležité údaje pri valčekových ložiskách sú celková šírka, menovité otáčky, statické a dynamické axiálne a radiálne zaťaženia. Statické radiálne a axiálne zaťaženie označuje maximálne axiálne a radiálne zaťaženie ložiska, ktoré vydrží bez trvalej deformácie. Dynamické axiálne zaťaženie a dynamické radiálne zaťaženie sú vypočítané hodnoty zaťaženia, pri ktorom vydrží ložisko s pevným vonkajším krúžkom 1 milión otáčok vnútorného krúžku.

Valčekové ložiská sa používajú v rôznych aplikáciách. Príkladom je baníctvo, ťažba ropy, výroba elektrickej energie, prenos elektrickej energie, výroba cementu, spracovanie a drvenie kameniva a recyklácia kovov. Valčekové ložiská sa používajú napríklad v briketovacích strojoch, zariadeniach valcovní, rotačných sušiarňach, v strojoch na výrobu buničiny a papiera, stavebných strojoch, drvičoch, elektromotoroch, dúchadlách a ventilátoroch, prevodovkách a pohonoch, obrábacích strojoch, trakčných motoroch, čerpadlách...

Valčekové ložiská sú tiež vhodné pre vysokorýchlostné aplikácie, pretože vzhľadom k ich konštrukcii je možné ich vyrábať veľmi presne. Zároveň sa dajú ľahko montovať a demontovať, pretože sú rozoberateľné.

Jednoradové valčekové ložiská

NU a N typy vykazujú najlepší výkon pri použití na pohyblivej strane hriadeľa, pretože do určitej miery umožňujú axiálny pohyb. NJ a NF typy zachytávajú axiálne zaťaženie v jednom smere, zatiaľ čo NUP a NH typy môžu preniesť určité axiálne zaťaženie v oboch smeroch. Typy valčekových ložísk s prídavným označením “R“ majú oproti štandardným typom zvýšenú únosnosť, aj keď oba majú rovnaké rozmery. Bolo to dosiahnuté odlišnou vnútornou konštrukciou. 

Dvojradové valčekové ložiská

Dvojradové valčekové ložiská sa dodávajú v dvoch základných prevedeniach: s valcovou alebo kužeľovou dierou. Niektoré ložiská sú opatrené mazacími otvormi a mazacími drážkami na vonkajšom krúžku. Tieto ložiská zachytávajú vysoké radiálne zaťaženie a sú často používané vo vretenách obrábacích strojov.

Obrábané bronzové klietky udržujú správnu vzdialenosť medzi valivými telesami a používajú sa pre vysokorýchlostné aplikácie. Znižujú vibrácie, majú tichú prevádzku a prenášajú veľké radiálne zaťaženia a rázy. Oddeliteľné vnútorné alebo vonkajšie krúžky zjednodušujú montáž a demontáž ložísk.

Valčekové ložiská s plným počtom valčekov pre žeriavové kladky

Žeriavové lanové kladky a obežné kolesá používané pri nízkych a stredných otáčkach sú obvykle vybavené typom valčekových ložísk s plným počtom valčekov, pretože prevádzku takýchto strojov sprevádza vysoké rázové zaťaženie. Tieto ložiská môžu byť krytované a bez krytu. Krytované sa väčšinou používajú v prípade otáčania vonkajšieho krúžku.

Krytované typy

Tieto krytované prevedenia sú nerozoberateľné a naplnené tukom. Prevedenia s poistným krúžkom na vonkajšom krúžku umožňujú ložiská axiálne poistiť. Povrchy ložísk môžu byť fosfátované kvôli zabráneniu vzniku korózie.

Nekrytované typy

Nekrytované typy ložísk sa delia podľa použitia: na pevnej strane resp. voľnej strane uloženia. Prvý z nich prenáša axiálne zaťaženie v oboch smeroch, druhý v jednom smere. Nekrytované typy ložiská sú rozoberateľné, vonkajší krúžok sa skladá z dvoch častí. Dostupné sú aj trojradové a štvorradové prevedenia.

Fotogaléria

Valčekové ložiská Valčekové ložiská