Súdkové ložiská

Súdkové ložiská

Tieto typy ložísk sú naklápacie a majú veľkú únosnosť. Sú vhodné pre nízke / stredné rýchlosti a ťažké a rázové zaťaženie. Vyrábajú v prevedeniach R, RH (R) a RHA, ktoré sa líšia vnútornou konštrukciou.
Súdkové ložiská

Existujú s valcovou alebo kužeľovou dierou a môžu byť dodávané s upínacími alebo sťahovacími puzdrami.

Kužele sa vyrábajú 1:30 (doplnkový kód "K30" – rada 240, 241) a 1:12 (doplnkový kód "K" – ostatné rady).

Súdkové ložiská sú k dispozícii ako dvojradové. Ako valivé telieska sa používajú súdkové valčeky. Obežná dráha na vonkajšom krúžku je guľovitého tvaru, čo umožňuje určitú nesúososť hriadeľa a domca. Súdkové ložiská sú vhodné pre vysoké zaťaženie a odolné voči rázovému zaťaženiu, ale majú otáčkové obmedzenia. Používajú sa do extrémnych podmienok, vysokých namáhaní a v prípadoch medzného mazania. Klietky súdkových ložísk sú vyrábané s vysokou rozmerovou presnosťou, čo zaisťuje ich funkčnosť a spoľahlivosť.

Väčšina súdkových ložísk sa vyrába z legovaných alebo nízkouhlíkových ocelí. Niektoré aplikácie vyžadujú použitie povrchovokalenej alebo celokaliteľnej ložiskovej ocele. Vysokouhlíkové ocele nevyžadujú cementovanie a môžu byť povrchovo kalené indukčným ohrevom alebo kalené konvenčnými spôsobmi kalenia.

Pri výbere súdkových ložísk je dôležitý vnútorný a vonkajší priemer ložiska. Ďalšie dôležité údaje pri valčekových ložiskách sú celková šírka, menovité otáčky, statické a dynamické axiálne a radiálne zaťaženia. Statické radiálne a axiálne zaťaženie označuje maximálne axiálne a radiálne zaťaženie ložiska, ktoré vydrží bez trvalej deformácie. Dynamické axiálne zaťaženie a dynamické radiálne zaťaženie sú vypočítané hodnoty zaťaženia, pri ktorom vydrží ložisko s pevným vonkajším krúžkom 1 milión otáčok vnútorného krúžku.

Prevedenie “R“ súdkového ložiska (dvojdielna prstencová klietka a pevný nákružok) prispieva k tichej prevádzke znížením vibrácií.

Prevedenia a vlastnosti súdkových ložísk:

  • obrábaná bronzová klietka - je ideálna pre vyššie rýchlosti prevádzky a zaisťuje lepší výkon za medzných mazacích podmienok,
  • asymetrické súdky - znižujú trenie a majú menšiu tendenciu k natáčaniu pri prevádzke (R a RR typy), používajú sa dve sady konvexných asymetrických valčekov oddelených pevným vodiacim nákružkom,
  • symetrické súdky (typ RH) –dva rady dlhších symetrických súdkov sú vedené plávajúcim vodiacim krúžkom namiesto namiesto pevného nákružku,
  • s mazacími otvormi a drážkami, ktoré optimalizujú mazanie
  • možnosť naklopenia eliminuje nesúosovosť rotujúcich súčastí.

Fotogaléria

Súdkové ložiská Súdkové ložiská Súdkové ložiská Súdkové ložiská Súdkové ložiská Súdkové ložiská Súdkové ložiská Súdkové ložiská Súdkové ložiská Súdkové ložiská