Ihlové ložiská

Ihlové ložiská

Ihlové ložiská sú ekonomickou alternatívou pre aplikácie, ktoré vyžadujú minimálny priestor na prenos daného zaťaženia a požadovanú rýchlosť. Môžu byť ideálnou voľbou vzhľadom k najmenšiemu prierezu zo všetkých typov valivých ložísk.
Ihlové ložiská

JTEKT ponúka širokú škálu kvalitných ihlových ložísk Koyo metrických a palcových rozmerov.

 • Ihlové klietky
 • Zapuzdrené ihlové ložiská
 • Jednosmerné ihlové spojky
 • Ihlové ložiská pre vysoké zaťaženie
 • Vodiace kladky
 • Axiálne ihlové ložiská, zostavy, príložné krúžky
 • Kombinované ihlové ložiská
 • Guľkové a ihlové ložiská s nulovou vôľou pre stĺpiky riadenia
 • Valčeky a ihlové valčeky
 • Tesnenia

Špeciálne prispôsobené produkty sú k dispozícii na vyžiadanie.

Ihlové ložiská sú vhodné pre rôzne aplikácie:

 • Automatické prevodovky
 • Manuálne prevodovky
 • Komponenty klapiek ventilov
 • Stĺpiky riadenia
 • Autopríslušenstvo
 • Komponenty hnacieho ústrojenstva
 • Prevodovky
 • Športové vozidlá
 • Námorné aplikácie
 • Elektrické náradie
 • Spotrebiteľské produkty
 • Mechanické čerpadlá
 • Priemyselné stroje

 

Ihlové klietky

Vyrábajú sa s otvorom vo veľkostiach od 3 mm do 165 mm (0,1181 - 6,4961 palca). Sú konštruované s maximálnou pevnosťou klietky a majú vysokú únosnosť. Presné vedenie ihlových valčekov rebrami klietky umožňujú použitie týchto ložísk pri vysokých otáčkach. K dispozícii sú ihlové klietky lisované z jedného kusu, vystužené sklennými vláknami. Vyrábajú sa s jedným alebo dvoma radmi ihiel.

Vlastnosti a výhody:

 • typizovaná konštrukcia zjednodušuje manipuláciu a montáž,
 • delená konštrukcia umožňuje montáž v obtiažnych polohách na kľukových a ozubených hriadeľoch,
 • profil ihiel optimalizuje rozloženie kontaktných napätí,
 • špeciálne výrobné procesy pomáhajú zvýšiť odolnosť proti únave materiálu a minimalizovať axiálny posuv v kritických aplikáciách,
 • optimalizovaná geometria vedenia ihiel v klietke minimalizuje prídavné namáhania,
 • k dispozícii sú klietky z ocele alebo polyméru,
 • používajú sa tiež povlaky, ktoré zvyšujú odolnosť voči opotrebeniu a korózii.

 

Zapuzdrené ihlové ložiská

Zapuzdrené ihlové ložiská sú k dispozícii v rozmeroch otvoru od 3 mm až 139,7 mm (0,1181 - 5,5000 palca). Prenášajú radiálne zaťaženie a znižujú trenie medzi rotujúcimi súčasťami prostredníctvom vnútornej obežnej dráhy puzdra. Malý prierez prenáša vysokú záťaž s minimálnou priestorovou náročnosťou. Ľahko sa montujú zalisovaním do domca.

Vyrábajú sa ako priechodzé alebo s uzavretým koncom. Sú tiež k dispozícii s jedným alebo dvoma s tesneniami. Ďalšími možnosťami sú mazacie otvory a zodpovedajúci vnútorný krúžok.

Vlastnosti a výhody:

 • dostupné v dvoch základných prevedeniach: s plným počtom valivých teliesok bez klietky alebo s klietkou,
 • ložiská s plným počtom valivých teliesok sú schopné preniesť vyššie radiálne zaťaženia, prevedenia s klietkou umožňujú vyššie otáčky a retenčnú schopnosť maziva.

 

Jednosmerné ihlové spojky

Vyrábajú sa v rozmeroch otvorov od 3,2 mm do 35 mm (0,1250 - 1,3780 palca). Tieto ložiská sú navrhnuté tak, aby prenášali krútiaci moment medzi hriadeľom a puzdrom v jednom smere a umožnili voľné otáčanie v opačnom smere.

Vlastnosti a výhody:

 • kompaktné, s nízkou hmotnosťou a pracujúce priamo na kalenom hriadeli,
 • ľahko sa montujú jednoduchým lisovaním.

 

Ihlové ložiská pre vysoké zaťaženie

Ihlové ložiská pre vysoké zaťaženie sú k dispozícii s veľkosťou otvoru od 5 mm do 335 mm (0,1969-13,1890 palca). Tvorí ich opracovaný vonkajší krúžok s ihlovými valčekmi vedenými v klietke. Tieto ložiská sú k dispozícii v širokej škále palcových a metrických veľkostí a prevední: s integrovaným tesnením, s prírubami (alebo samostatnými koncovými príložkami), s vnútornými krúžkami, otvormi na mazanie a s jedným alebo dvoma radmi ihiel vedených v klietke alebo s plným počtom ihiel, tj.bez klietky.

Vlastnosti a výhody:

 • silný vonkajší krúžok poskytuje maximálnu odolnosť proti rázom, hoci má relatívne malý prierez,
 • optimálna kombinácia otáčok a schopnosti udržať mazivo.

 

Vodiace kladky

Vodiace kladky s upínacím hriadeľom sú k dispozícii v rozmeroch od 10 mm do 130 mm (0,3937 - 5,1180 palca). Kladky bez hriadeľa sú k dispozícii v rozmeroch 10 mm až 300 mm (,3937-11, 816 palca). Vyznačujú sa hrubostennými vonkajšími krúžkami, ktoré sú priamo v styku s dráhou. Silné vonkajšie krúžky umožňujú prenos vysokého zaťaženia a znižujú možnosť deformácie a minimalizujú ohybové namáhanie.

Vonkajšie priemery vonkajších krúžkov sú buď profilované alebo valcové. Profilované pojazdové kladky sú určené na zmiernenie nerovnomernej záťaže ložísk vyplývajúce z priehybu alebo posunutia pri montáži. Vodiace kladky s upínacím hriadeľom sú k dispozícii bez tesnenia alebo s tesneniami z plechu alebo plastu. Kladky bez hriadeľa môžu byť jednoradové alebo dvojradové s plným počtom valivých teliesok alebo v prevedení s klietkami.

Vlastnosti a výhody:

 • sú k dispozícii v dvoch základných prevedeniach: s hriadeľom, ktorý nahrádza vnútorný krúžok a bez hriadeľa,
 • umožňujú prenos vysokého zaťaženia a znižujú možnosť deformácie a minimalizujú ohybové namáhanie,
 • dlhá životnosť v podmienkach nepravidelného domazávania.

 

Axiálne ihlové ložiská, zostavy, príložné krúžky

Axiálne ložiská sú k dispozícii v rozmeroch od 5 mm do 240 mm (0,1969 - 9,4488 palca).

Axiálne ihlové ložiská sú tvorené ihlovými valčekmi usporiadanými do lúčov rovnomerne rozmiestnenými klietkou, ktorá ich oddeľuje a vedie po obežných dráhach. Účelom týchto zostáv je prenášať axiálne zaťaženie medzi dvoma rotujúcimi objektami, čo samozrejme výrazne znižuje trenie.

Axiálne ihlové klietky sa môžu montovať spolu s príložnými krúžkami, ktoré tvoria obežné dráhy. Príložné krúžky môžu byť dodávané samostatne alebo ako sety. Všetky typy majú veľmi malé prierezy. Ak súvisiace plochy nemožno použiť ako obežné dráhy, k dispozícii sú kalené príložné krúžky. Axiálne ložiská sú k dispozícii tiež s ihlovými valčekmi pre vyššie zaťaženia.

Vlastnosti a výhody:

 • vysoké otáčky a flexibilitu aplikácií.

 

Kombinované ihlové ložiská

Kombinované ložisko sa skladá z radiálneho ložiska (ihlové ložisko) a axiálneho ložiska (ihlové alebo valčekové ložisko). Sú k dispozícii v rozmeroch otvoru 5,000 mm -70,000 mm (0,1966 - 2,7559 palca). Niektoré kombinované ložiská sú konštruované ako zapuzdrené pridaním axiálneho ložiska. Rovnako ako ostatné ihlové ložiská, môžu byť tieto kombinované ložiská s alebo bez vnútorného krúžku, bez alebo s príložným krúžkom tvoriacim obežnú dráhu.

Vlastnosti a výhody:

 • sú k dispozícii s ihlami alebo ihlovými valčekmi,
 • vonkajšie krúžky môžu byť obrábané alebo ťahané (zapuzdrené),
 • niektoré veľkosti sú dostupné s integrovanými krytkami,
 • ako alternatíva ku kombinácii jednotlivého radiálneho a axiálneho ložiska.

 

Ihlové valčeky, príslušenstvo

Samotné ihly a valčeky sa používajú hlavne ako valivé telieska ložísk na zníženie trenia. Avšak tieto presné valčeky majú mnoho ďalších možností využitia, ako sú napríklad zaisťovacie a vodiace kolíky. K dispozícii sú priemery od 1 mm do 15 mm (0,0394 až 0,5906 palca), dĺžky od 2,5 mm do 69 mm (0,0984 - 2,7165 palca).

Vlastnosti a výhody:

 • ihlové valčeky sú k dispozícii s plochými a zaoblenými čelami,
 • metrické rady sú k dispozícii v presnosti priemeru G2, G3 alebo G5,
 • poskytujú vysokú únosnosť za nízku cenu.

 

Príslušenstvo

Metrické vnútorné krúžky sú k dispozícii s otvorom vo veľkosti od 5mm (0,1969 palca) do 180 mm (7,0866 palca) vonkajšieho priemeru. Sú vyrobené z kvalitnej ložiskovej ocele, s precízne brúseným otvorom a vonkajším priemerom. Zastávajú funkciu vnútornej obežnej dráhy ihlových ložísk, ktorá spĺňa požiadavky tvrdosti, vlnitosti a drsnosti.

Vlastnosti a výhody:

 • sú dostupné so alebo bez zrazení,
 • niektoré sú k dispozícii s profilovaným vonkajším priemerom,
 • pokiaľ nie je ekonomické vyrobiť hriadeľ s kvalitou obežnej dráhy, použitie vnútorného krúžku umožňuje zákazníkovi dosiahnúť ložiskové parametre.

 

Fotogaléria

Ihlové ložiská Ihlové ložiská Ihlové ložiská Ihlové ložiská Ihlové ložiská Ihlové ložiská Ihlové ložiská Ihlové ložiská Ihlové ložiská Ihlové ložiská Ihlové ložiská Ihlové ložiská Ihlové ložiská Ihlové ložiská Ihlové ložiská Ihlové ložiská Ihlové ložiská Ihlové ložiská Ihlové ložiská Ihlové ložiská Ihlové ložiská Ihlové ložiská Ihlové ložiská Ihlové ložiská