Ložiská s kosouhlým stykom

Ložiská s kosouhlým stykom

Dostupné ako jedno alebo dvojradové, párované a so štvorbodovým kontaktom. Tieto ložiská sú konštruované pre vysokú presnosť a vysoké otáčky. Sú navrhnuté tak, aby znášali axiálne i radiálne zaťaženie.
Ložiská s kosouhlým stykom

Ložiská s kosouhlým stykom sú konštruované tak, že požadovaný kontaktný uhol medzi obežnými dráhami a guličkami sa vytvorí pri zaťažení. Pre ich správnu funkciu je dôležité, aby boli namontované s predpätím. Vtedy sa vytvorí kontaktný uhol, ktorý môže byť od 15° do 40°. Tieto ložiská znášajú vysoké axiálne a stredné radiálne zaťaženia.

Vyrábajú sa v palcových aj metrických prevedeniach.

Pre ich výber je dôležité špecifikovať prevádzkové otáčky, statickú a dynamickú únosnosť i teplotu prevádzky.

Presnosť výroby sa obvykle špecifikuje podľa normy ABEC (Annular Bearing Engineers' Committee). Čím je číslo za označením väčšie, tým sú výrobné tolerancie prísnejšie.

Tieto ložiská sa vyrábajú s rôznymi prevedeniami tesnení, ktoré zabezpečujú ochranu ložiskových dráh pred znečistením. Môžu byť utesnené z jednej aj oboch strán, vyrábajú sa z rôznych materiálov, vrátane nehrdzavejúcej ocele, môžu byť aj povlakované kadmiom alebo chrómom.

Konštrukčne sú vyrábané pre zaťaženie v jednom alebo oboch axiálnych smeroch, párované sety, dvojradové, so štvorbodovým kontaktom ako aj nízkoprierezové. Tiež sú v prevedení ako domazávateľné, naplnené plastickým mazivom alebo tuhým mazadlom.

Ložiská s kosouhlým stykom sa používaju všade tam, kde sa vyžaduje vysoká presnosť a výkon pri vysokých otáčkach. Sú konštruované tak, aby boli schopné preniesť kombinované zaťaženie. 

Jednoradové a párované ložiská s kosouhlým stykom

Štandardné kontaktné uhly sú 15°, 30° a 40°. Značia sa prídavnými označeniami "C", "A" (može byť vynechané) a "B". Ložiská s menším uhlom sú vhodnejšie pre vysokorýchlostné aplikácie. Väčší uhol zase ponúka výhody pri axiálnom zaťažení. Tieto ložiská sa montujú s predpätím, čo zvyšuje ich tuhosť a výkon pri otáčkach.Pre vysoko presné ložiská triedy 5 a vyššie, používané najmä vo vretenách, sa špecifikujú predpätia: light (L) , medium (M) , and heavy (H) . Pri radiálnom zaťažení týchto ložísk vzniká axiálna zložka sily, preto sa používajú v pároch po dvoch alebo viacerých.

Dvojradové a ložiská s kosouhlým stykom

Tento typ ložísk pozostáva z dvoch radov guličiek a vnútorného a vonkajšieho krúžku, ktoré sú konštruované akoby spojením dvoch jednoradových prevedení back to back (chrbtom) k sebe.

So štvorbodovým kontaktom

Toto prevedenie má kontaktný uhol 35° a delený vnútorný krúžok. Používajú sa v aplikáciách s prevládajúcim axiálnym alebo kombinovaným zaťažením. Výhodou je schopnosť preniesť axiálne, ale aj určitý podiel radiálneho zaťaženia. Guličky sú v neustálom kontakte so všetkými troma krúžkami v štyroch bodoch.

Pri rozhodovaní o použití tohto druhu ložísk je potrebná veľká miera znalostí a skúseností. Doporučujeme Vám konzultovať toto použitie s našimi technikmi.

Fotogaléria

Ložiská s kosouhlým stykom Ložiská s kosouhlým stykom